فرودگاه

شماره تلفن فرودگاه‌ های سراسر کشور

در این مطلب شماره تلفن فرودگاه های کشور را جمع آوری کردیم برای دیدن شماره تلفن فرودگاه بر روی نام فرودگاه کلیک کنید.

 

 تلفن فرودگاه های آذربایجان شرقی و غربی

 

فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله مدنی تبریز

فرودگاه بین‌المللی تبریز: ۴-۳۵۲۳۴۷۰۱-۰۴۱

فرودگاه سهند

شماره تلفن فرودگاه سهند: ۳۷۴۵۲۲۲۳-۰۴۱

فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی ارومیه: ۳۲۷۷۷۶۶-۰۴۴

فرودگاه ماکو

شماره تلفن فرودگاه ماکو: ۱۹۹

فرودگاه خوی

شماره تلفن فرودگاه خوی: ۶-۳۳۵۲۴۲۷۲-۰۴۴

 

شماره تماس فرودگاه های اردبیل

 

فرودگاه اردبیل

شماره تلفن اردبیل: ۳۱۴۵۸۱۹۹- ۰۴۵

فرودگاه پارس‌آباد:

شماره تلفن فرودگاه پارس‌آباد: ۳۱۴۵۷۱۹۹-۰۴۵

 

 

شماره تماس فرودگاه های اصفهان

 

 

فرودگاه بین‌المللی اصفهان

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی اصفهان: ۳۵۲۷۵۰۵-۰۳۱

فرودگاه کاشان

شماره تلفن فرودگاه کاشان: ۵۵۴۴۴۸۵۲-۰۳۱

 

شماره تماس فرودگاه البرز

 

فرودگاه بین‌المللی پیام

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی پیام: ۳۳۲۶۶۱۸۵-۰۲۶

 

شماره تماس فرودگاه ایلام

 

فرودگاه بین‌المللی شهدای ایلام

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی شهدای ایلام: ۳۲۲۳۶۸۰۰-۰۸۴

 

 

شمار تلفن فرودگاه های بوشهر

 

فرودگاه بوشهر

شماره تلفن فرودگاه بوشهر: ۱۹۹

فرودگاه خلیج فارس عسلویه

شماره تلفن فرودگاه خلیج فارس عسلویه: ۲۷۳۷۶۰۰۶-۰۷۷

فرودگاه خارک

شماره تلفن فرودگاه خارک: ۱۹۹

 

شماره تلفن فرودگاه های تهران

 

فرودگاه مهرآباد

شماره تلفن فرودگاه مهرآباد: ۶۱۰۲۱-۰۲۱

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره): ۰۲۱-۵۱۰۰۱۱۸

 

شماره تماس فرودگاه یزد

 

فرودگاه شهید صدوقی یزد

شماره تلفن فرودگاه یزد: ۳۱۰۱۰-۰۳۵

آدرس فرودگاه یزد

آدرس فرودگاه یزد: یزد- بلوار ولایت

 

 

تلفن تماس فرودگاه همدان

 

شماره تلفن فرودگاه همدان: ۳۲۵۶۹۰۱۱-۰۸۱

آدرس فرودگاه همدان

همدان- میدان سردار همدانی

 

 

تلفن تماس فرودگاه های هرمزگان

 

فرودگاه کیش

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی کیش: ۴۴۴۴۳۳۰۰-۰۷۶

فرودگاه قشم

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی قشم: ۳۵۳۳۵۰۴۰-۰۷۶

فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی بندرعباس: ۳۳۶۱۱۰۱۱-۰۷۶

 

تلفن فرودگاه مرکزی

 

فرودگاه اراک

شماره تلفن فرودگاه اراک: ۲۲۵۴۰۰۱- ۰۸۶۱

آدرس فرودگاه اراک

آدرس فرودگاه اراک: اراک- بزرگراه شهید رجائی

 

 

تلفن فرودگاه های مازندران

 

فرودگاه دشت ناز ساری

شماره تلفن فرودگاه دشت ناز ساری: ۳۳۷۱۸۰۰۴-۰۱۱

فرودگاه رامسر

شماره تلفن فرودگاه رامسر: ۵۵۲۲۶۳۷۷-۰۱۱

فرودگاه نوشهر

199

 

 

تلفن فرودگاه خرم‌آباد

 

فرودگاه خرم‌آباد

شماره تلفن فرودگاه خرم‌آباد: ۳۳۴۳۹۹۰۱-۰۶۶

آدرس فرودگاه خرم‌آباد

آدرس فرودگاه خرم‌آباد: خرم‌آباد- بزرگراه خرم‌آباد اندیمشک

 

تلفن فرودگاه گیلان

 

فرودگاه سردار جنگل رشت

شماره تلفن فرودگاه سردار جنگل رشت: ۳۴۸۸۸۱۹۹-۰۱۳

آدرس فرودگاه سردار جنگل رشت

آدرس فرودگاه سردار جنگل رشت: رشت- بلوار ولیعصر

 

 

تلفن فرودگاه های گلستان

 

فرودگاه گرگان

شماره تلفن فرودگاه گرگان: ۳۱۲۲۰۱۹۹-۰۱۷

فرودگاه کلاله

شماره تلفن فرودگاه کلاله: ۳۵۴۴۳۸۰۰-۰۱۷

 

 

تلفن فرودگاه کهگیلویه و بویراحمد

 

فرودگاه یاسوج

۲-۳۳۳۱۰۲۰۰-۰۷۴

فرودگاه گچساران

199

 

تلفن فرودگاه کرمانشاه

 

فرودگاه کرمانشاه

شماره تلفن فرودگاه کرمانشاه: ۳۴۳۲۶۶۱۱- ۰۸۳

 

تلفن فرودگاه های کرمان

 

فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی کرمان: ۶-۳۲۱۱۰۱۱۳-۰۳۴

فرودگاه رفسنجان

شماره تلفن فرودگاه رفسنجان: ۵۲۳۰۷۰۷-۹۰۹

فرودگاه سیرجان

شماره تلفن فرودگاه سیرجان: ۱۹۹

فرودگاه جیرفت

شماره تلفن فرودگاه جیرفت: ۴۳۲۶۴۲۷۳-۰۳۴

فرودگاه بم

شماره تلفن فرودگاه بم: ۴۳۴۶۲۶۴۴-۰۳۴

 

تلفن فرودگاه سنندج

 

فرودگاه سنندج

شماره تلفن فرودگاه سنندج: ۳۳۷۷۴۰۵۱-۰۸۷

 

تلفن فرودگاه های فارس

 

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی شیراز: ۳۷۱۱۵۰۰۰-۰۷۱

فرودگاه بین‌المللی لارستان

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی لارستان: ۲۳-۵۲۳۳۸۴۲۰-۰۷۱

فرودگاه بین‌المللی لامرد

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی لامرد: ۵۲۷۲۰۰۹۳-۰۷۱

 

 

تلفن فرودگاه های سیستان و بلوچستان

 

فرودگاه بین‌المللی زاهدان

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی زاهدان: ۶-۳۲۲۲۷۷۴- ۰۵۴۱

فرودگاه زابل

شماره تلفن فرودگاه زابل: ۳۲۲۲۴۸۸۳-۰۵۴

فرودگاه ایرانشهر

شماره تلفن فرودگاه ایرانشهر: ۲۲۲۴۱۶۵-۰۵۴۷

فرودگاه سراوان

شماره تلفن فرودگاه سراوان: ۷۲۲۲۴۱۶۵-۰۵۴

فرودگاه کنارک (فرودگاه چابهار)

(فرودگاه چابهار): ۰۵۴۵-۲۲۲۱۴۵۶-۷

 

 

تلفن فرودگاه سمنان

 

فرودگاه سمنان

شماره تلفن فرودگاه سمنان: ۳۳۳۴۴۲۳۱-۰۲۳

 

تلفن فرودگاه زنجان

 

فرودگاه زنجان

شماره تلفن فرودگاه زنجان: ۳۳۳۶۰۳۰۴-۰۲۴

 

 

تلفن فرودگاه های خوزستان

 

فرودگاه بین‌المللی اهواز

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی اهواز: ۴-۳۴۴۳۴۶۰۱-۰۶۱

فرودگاه بین‌المللی آبادان

شماره تلفن: ۵-۵۳۳۶۶۴۹۴۹-۰۶۱

فرودگاه ماهشهر

شماره تلفن فرودگاه ماهشهر: ۰۶۱-۵۲۳۴۴۰۰۰

فرودگاه آغاجاری

شماره تلفن فرودگاه آغاجاری: ۵۲۵۷۳۶۶۹-۰۶۱

فرودگاه مسجد سلیمان

شماره تلفن فرودگاه مسجد سلیمان: ۱۹۹

 

تلفن فرودگاه های خراسان رضوی و شمالی  و جنوبی

 

فرودگاه بین‌المللی هاشمی‌نژاد مشهد

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی مشهد: ۳۳۴۰۰۰۰۱-۰۵۱

فرودگاه سبزوار

شماره تلفن فرودگاه سبزوار: ۴۴۴۴۸۸۰۰-۰۵۱

فرودگاه بیرجند

شماره تلفن فرودگاه بیرجند: ۳۲۳۸۹۲۰۵-۰۵۶

فرودگاه طبس

شماره تلفن فرودگاه طبس: ۳۲۸۳۶۷۰۰-۰۵۶

فرودگاه بجنورد

شماره تلفن فرودگاه بجنورد: ۳۲۲۳۵۰۰۰-۰۵۸

 

تلفن فرودگاه چهارمحال و بختیاری

 

تلفن فرودگاه بین‌المللی شهرکرد

شماره تلفن فرودگاه بین‌المللی شهرکرد: ۳۸۳۲۲۷۰۹۰۱-۰۳۸

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا