آدرس فرودگاه طبس آدرس فرودگاه طبس در فاصله 6 کیلومتری از شهرستان طبس قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا